Logo Westelijke randweg Simon Brouwer van de ChristenUnie-SGP denkt dat de gemaakte afspraak over presentatie van de deelonderzoeken over een westelijke randweg bij Woerden…

het best haalbare is. Dat zegt hij in RPL Actueel. Liever had Brouwer het volledige onderzoek voor de verkiezingen ontvangen maar dat kan vanwege de tijd die het onderzoek in beslag neemt niet worden gehaald.

Brouwer zegt te verwachten dat sommige fracties niet van eerder ingenomen standpunten zullen wijken. Wel noemt hij het voordeel dat iedereen over de zelfde feiten beschikt.