B&W van Woerden beschouwen de oeverbinding tussen Rietveld en Hollandbaan als een gegeven. Zij gebruiken deze ligging voor een brug als uitgangspunt bij de strategienota verkeersvisie die deze week aan de gemeenteraad is gestuurd.

De participatiegroep, die bij de opstelling van de nota is betrokken, vraagt er nadrukkelijk aandacht voor om ook een brug aan de westkant van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in het onderzoek mee te nemen. In april dit jaar zei Noorthoek tijdens een informatieavond nog dat ook naar dat alternatief zou worden gekeken.