De gemeenteraad van Utrecht heeft besloten budget vrij te maken om het centrum van Overvecht nieuw leven in te blazen.

De eerste stap in het nieuwe jaar is het gesprek met de Overvechters en andere belangstellenden over de identiteit en de betekenis van de plek. Ook worden hiermee de kansen en zorgen vanuit de wijk duidelijk. Daarna start het gezamenlijk opstellen van het masterplan. Een nog te vormen stadsteam werkt mee tijdens deze fase en waarborgt de input vanuit de wijk.

Begin december werd bekend dat het Rijk met de Woningbouwimpuls bijna 13 miljoen euro bijdraagt aan woningbouwontwikkeling in Overvecht.