Logo Geld 1Burgemeesters en wethouders stellen voor om vanaf 2019 budget beschikbaar te stellen voor de lokale Persoons Gerichte Aanpak. Deze aanpak is gericht op criminele inwoners en…

op inwoners die overlast veroorzaken. In 2016 is de gemeente als pilot met deze aanpak gestart. De pilot is succesvol gebleken dankzij goede samenwerking met onder andere politie, Ferm Werk, Bureau Leerplicht, Samen Veilig en Streetcornerwork, dat zich bezighoudt met jeugdhulpverlening en verslavingszorg. Het gaat om relatief kleine aantallen.

Bij de start van 2018 ging het om 14 actieve dossiers. De gemeente wil het aantal actieve dossiers niet boven de 15 laten stijgen, om focus te kunnen houden. Naar verwachting wordt het voorstel op 14 juni besproken tijdens een politieke avond van de gemeenteraad.