De Goudse gemeenteraad heeft budget beschikbaar gesteld voor een 2e aanvraagronde voor de tijdelijke steunregeling COVID-19 schade culturele sector. De raad stelde het subsidieplafond voor de nieuwe aanvraagronde op € 725.000,-. Het budget is afkomstig van het extra geld dat het Rijk aan de gemeente verstrekt om de cultuursector te ondersteunen.

De gemeente Gouda wil het culturele vermogen van Gouda zoveel mogelijk behouden. De regeling is nadrukkelijk van tijdelijke aard, specifiek voor de gevolgen die culturele organisaties en verenigingen in Gouda ondervinden door de maatregelen voor de bestrijding van corona.