Logo Openbaar Groen Door ruilverkaveling is het gelukt een buffergebied te creĆ«ren voor het natuurgebied Kamerik Teylingen. Het buffergebied scheidt het natuurgebied van de…

landbouwgronden en helpt het natuurgebied te beschermen. De grondruil is tot stand gekomen door samenwerking van gebiedscommissie Utrecht-West, Staatsbosbeheer, waterschap Stichtse Rijnlanden, drie agrarische bedrijven uit Kamerik en de provincie Utrecht. Kamerik Teylingen is een van de vier deelgebiedjes die onderdeel zijn van het beschermd Natuurmonument De Schraallanden van Utrecht West.

Het gebied bestaat uit een strook van 2000 meter lang en 25 meter breed. Er komen bijzondere planten en dieren voor. Dankzij de ruilverkaveling kan er nu een buffer van 8 hectare worden gerealiseerd die dit gebiedje beschermt tegen verdroging en bemestende stoffen uit de landbouw.

Foto’s: PR