Logo Wouter de JongWouter de Jong, burgemeester van de gemeente Houten stopt op 1 juli 2019, aan het einde van zijn termijn, als burgemeester. De Jong laat weten met veel plezier en inzet te hebben…

gewerkt maar dat hij tot de conclusie is gekomen dat het tijd is voor wat anders. Hij heeft de commissaris van de Koning laten weten niet beschikbaar te zijn voor een tweede termijn van zes jaar.

In de komende periode zal de commissaris van de Koning in contact treden met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad voor de procedure die moet leiden tot de tijdige benoeming van een opvolger.