Burgemeester Victor Molkenboer heeft groep 8 van de Andersenschool in de raadszaal ontvangen om les te geven. Dit was de prijs die het team “Argumento’s” van de school …

had gewonnen bij het debat Nederland Leest Junior 2018. De burgemeester sprak onder andere over “burgerschap” en vroeg hen of ze weten welke rechten en plichten burgers hebben. Ook sprak Molkenboer over het nut van debatteren en wat debatteren nou precies inhoudt. Daarna werden de rollen omgedraaid en konden de leerlingen de burgemeester vragen stellen.

De debatwedstrijd was de afsluiting van een project waar verschillende klassen in Woerden en Montfoort aan meededen. Het project is onderdeel van het educatieve aanbod ’21e eeuwse vaardigheden’ aangeboden aan alle scholen in de regio door Bibliotheek Het Groene Hart.

Foto: Bibliotheek Het Groene Hart

05 debat