Logo Statistiek omlaagIn Montfoort is de criminaliteit in 2016 met 15,1% gedaald ten opzichte van 2015. Dit blijkt uit de jaarcijfers van bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden Nederland (RVS). Zo is er veel minder…

vaak ingebroken dan vorige jaar en zijn er ook fors minder aangiftes van fietsendiefstal en autokraken gedaan. Ook is er een daling van het totale aantal geweldsdelicten, ondanks een kleine stijging van het aantal mishandelingen. Op deze dalende trend is alleen de toename van het aantal vernielingen opvallend.

Burgemeester Van Hartskamp is blij over de dalende trend van de laatste jaren en verheugd dat deze over bijna de gehele linie te zien is. Zij zegt dat de gedane inspanningen vruchten afwerpen. Volgens Van Hartskamp zijn de goede cijfers vooral te danken aan de nauwe samenwerking met politie, inwoners en andere partners in veiligheid. In 2017 geeft zij aan dat er extra aandacht zal worden gegeven aan bedrijfsinbraken.