Logo Handtekening2Provincie Zuid-Holland, regio Midden-Holland en de gemeenten Woerden en Alphen aan den Rijn hebben een bestuursakkoord gesloten, waarmee zij diverse ontwikkelingen in…

het Groene Hart in een stroomversnelling brengen. Deze liggen onder meer op het gebied van bereikbaarheid, economie en innovatie, wonen en energie. Burgemeester Molkenboer heeft dit akkoord ondertekend namens de gemeente Woerden.

De partijen onderschrijven het belang van het Groene Hart wat betreft productielandschap, ondernemerschap, woongebied en landschap. Zij brengen projecten op gang en zetten middelen in, maar nodigen ook bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden uit mee te doen aan de verdere ontwikkeling van het Groene Hart.