Burgemeester Victor Molkenboer van de gemeente Woerden noemt het maken van plannen voor nieuwe bedrijventerreinen, ofwel de schuifruimte, een belangrijk onderwerp van het afgelopen jaar.

In RPL Actueel zegt Molkenboer dat bedrijfsterreinen belangrijk zijn omdat bedrijven die in Woerden zijn gevestigd dan kunnen uitbreiden.

Volgens de burgemeester vormt het Woerdens bedrijfsleven een belangrijke steunpilaar als het gaat om werken, maar ook op sociaal gebied. Hij roemde de betrokkenheid van het Woerdens bedrijfsleven waardoor bijvoorbeeld veel evenementen mogelijk worden.

In 2020 moet de gemeenteraad een keuze maken uit de verschillende opties die er liggen om nieuwe bedrijfsterreinen te ontwikkelen.

Foto: RPL Woerden – Eventuele locatie voor een nieuw bedrijventerrein