Burgemeester Victor Molkenboer sluit voor de duur van twaalf maanden twee panden in Woerden. Reden voor de sluiting is dat tijdens een controle van de gemeente en de…

belastingdienst in de panden grootschalige en professionele hennepteelt is gevonden.
Beide bedrijfspanden zijn eigendom van dezelfde eigenaar.

De burgemeester is in zo’n geval bevoegd om de panden te sluiten. Er is een bericht hierover naar de eigenaar gestuurd.
De eigenaar kan nog bezwaar aantekenen en in beroep gaan bij de rechter.