Logo Victor Molkenboer De komst van Koning Willem Alexander naar Woerden was in oktober al bekend bij burgemeester Victor Molkenboer. De koning was vorige maand in Woerden voor een…

werkbezoek aan de politie. Volgens Molkenboer wilde Willem Alexander meer weten over de vorming van de Nederlandse politie. De keuze voor Woerden hield verband met een project dat bij de politie Woerden loopt om burgers meer bij aanpak van de criminaliteit te betrekken en de inzet van middelen als WhatsApp onder de aandacht te brengen.

Molkenboer blikte terug op het afgelopen jaar in het radioprogramma RPL Actueel en vertelde daar over het bezoek van de koning aan Woerden.