Logo Burgernet mailBurgernet breidt verder uit met Burgernetmail. De mails moeten deelnemers attenderen op lokale veiligheidssituaties. Deelnemers van Burgernet ontvangen al informatie op…

hun telefoon via een spraak- of sms-bericht. Sinds gisteren is daar e-mail aan toegevoegd. De politie gaat Burgernetmails versturen na een woninginbraak. Daarin wordt gevraagd om te reageren als men informatie heeft. 

In de toekomst kan Burgernetmail ook worden ingezet voor andere veiligheidszaken die in de woonomgeving spelen.