Logo Geld 5Tijdens de behandeling van de jaarrekening van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is gebleken dat de burgers structureel meer belasting betalen dan…

nodig is. Het gaat om de waterschapsbelasting die moet worden betaald vanwege het eigendom van een woning, in waterschapstermen de categorie “gebouwd”.

De Algemene Waterschapspartij (AWP) vindt dit ongewenst en heeft hierover een motie ingediend. De motie is door het bestuur van De Stichtse Rijnlanden overgenomen. Naar aanleiding van de AWP-motie moet nu een bedrag van € 1,5 miljoen worden teruggegeven aan de belastingbetalers. Daarnaast moet het waterschap in de toekomst

zorgen voor een scherpere vaststelling van de tarieven.