Een groep boeren en burgers in het buitengebied rond de polders Breudijk, omgeving Harmelen, en Gerverscop gaat samenwerken als gebiedscoöperatie Ons Polderhart. Hans van Soest is melkveehouder in de polder en is één van de oprichters. Ragnhild Scheifes van het programmabureau Utrecht-West helpt de oprichters van Ons Polderhart bij hun zoektocht naar een goede aanpak.

De directe aanleiding zit voor de initiatiefnemers in de energietransitie wat voor de agrariërs een mogelijk kans is voor extra inkomsten. Daar tegenover staat dat de polders in de huidige staat uniek zijn en dat vraagt om een goede afweging van de impact en belangen.

Met het motto ‘Samen bereik je meer’ hoopt de coöperatie dat alle bewoners zich aansluiten.