Logo Gemeente Nieuwkoop1De gemeente Nieuwkoop gaat een proef starten met het betrekken van bewoners bij het bestuur. ‘De Buurt Bestuurt’ is een manier van werken waarbij bewoners onder anderen samenwerken…

met politie en gemeentelijk toezicht. Doel is de veiligheid en leefbaarheid in de buurt met elkaar te verbeteren. Volgens burgemeester Frans Buijserd van Nieuwkoop weten bewoners het beste wat er in hun buurt speelt.

De werkwijze gaat volgens de gemeente Nieuwkoop verder dan buurtpreventie. De afgelopen weken konden inwoners van de gemeente Nieuwkoop zich voor de proef aanmelden. Als dat er voldoende zijn wordt in twee of drie buurten gestart.