In Harmelen is eind vorige maand gestart met een buurtveiligheidsteam. In juni zal in de wijk Molenvliet ook zo’n team starten.

In de teams werken buurtbewoners, wijkagent, gemeentelijke toezichthouders samen met de buurtregisseur. Het team kijkt naar de behoefte van de buurt bij overlast.

Als de situatie erom vraagt wordt het team uitgebreid met jongerenwerk, Woerdenwijzer, woningbouwvereniging, winkeliers en scholen. Op basis van wat in het team gesignaleerd wordt, kunnen politie en Boa’s worden ingezet.

Het bestaan van zo’n team is een logische zet, maar toch is het nog niet mogelijk om de teams in elke Woerdense wijk in te zetten, vertelt burgemeester Molkenboer.

De buurtveiligheidsteams vergaderen elke maand. Iedereen is dan welkom en kan onderwerpen inbrengen.

Foto: Gemeente Woerden