Burgemeester en wethouders van Woerden en de bewoners van Geestdorp 10 zijn het niet over alle zaken eens als het gaat om een nieuw bestemmingsplan. Zo denken de bewoners anders over zaken als de oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen. Ook de maximale hoogte van 3 meter van een bijgebouw zien de bewoners liever anders.

Overeenstemming is er wel over bestemmingen, geurcirkels en het opnemen van de aanduiding ‘vrijkomende agrarische bebouwing’ met de bijbehorende gebruiksmogelijkheden. Deze week gaat het ontwerp bestemmingsplan de inspraak in.