Burgemeester en wethouders van Woerden houden vast aan het beperken van de openingstijden van de Bijn. De jongerensociƫteit in Kamerik moet voor straf 3 maanden om 24:00 uur dicht. Aanleiding zou aanhoudende overlast zijn en het schenken van alcohol aan minderjarigen. Doel van de straf is volgens B&W het huidige bestuur gelegenheid te geven de overlast te beperken en het schenken van alcohol aan minderjarigen te stoppen.

Volgens verantwoordelijk wethouder Arthur Bolderdijk is er in het verleden meerdere malen met het bestuur van De Bijn over de gang van zaken gesproken maar had dat geen resultaat. Tijdens de raadsvergadering bood het bestuur van De Bijn een petitie aan waarin wordt opgeroepen de sluitingstijd niet voor te beperken. Progressief Woerden en de VVD konden de wethouder niet op andere gedachten brengen.

Naast de petitie ligt er ook een bezwaarschrift (zienswijze) van De Bijn. Volgens burgemeester Victor Molkenboer wordt eerst de afhandeling daarvan afgewacht alvorens de straf in gaat.