Burgemeester en wethouders hebben opgevraagde gegevens over een onderzoek naar de behoefte aan bedrijfsterrein, onvolledig verstrekt.

Dat staat in een brief aan de gemeente Woerden. De schrijver van de brief, waarschijnlijk een inwoner van de gemeente Woerden, had op basis van de wet openbaarheid van bestuur (WOB) om informatie opgevraagd over het behoefte-onderzoek.

Woerden zou volgens de briefschrijver wel gegevens hebben vertrekt maar het hele document hebben geanonimiseerd. De regels die gelden voor het anonimiseren, dat is het wegstrepen van o.a. namen, zijn volgens de briefschrijver niet van toepassing. Hij vindt dat het document daardoor niet meer te toetsen is.

Voor het beschikbaar stellen van informatie op basis van de WOB geldt een wettelijke termijn. Die is volgens de briefschrijver al overschreden.