Het college van B&W verwacht geen toename van sluipverkeer door Woerden, omdat de maximumsnelheid op snelwegen wordt verlaagd. Dit antwoordt het college op vragen van de fractie Bakker. Volgens het gemeentebestuur gaat het verkeer alternatieven zoeken, oftewel gaat sluipen, wanneer er files staan op de snelwegen A12 en A2.

Het college denkt juist dat dit leidt tot de verlaging van de maximumsnelheid. Ook tot minder files, omdat meer auto’s tegelijkertijd van de snelweg gebruik kunnen maken. Bij een afstand van twee seconden wordt bij een snelheid van 100 km per uur immers minder ruimte in beslag genomen dan bij 120 km per uur.

Daarnaast vindt het college dat de snelheidsverschillen bij 100 km per uur lager zijn. Hierdoor ontstaat een rustiger verkeersbeeld en neemt de kans op file juist af.