B&W van Woerden vindt dat het zebrapad in de Dorpsstraat in Harmelen qua inrichting aan de eisen voldoet en goed zichtbaar is voor weggebruikers.

Automobilisten houden echter onvoldoende rekening met overstekende kinderen en senioren. Dit heeft vooral met rijgedrag te maken en is niet direct te herleiden tot de inrichting van het zebrapad. Dit antwoordt het college op vragen van het CDA over de veiligheid van het zebrapad. Ze herkent zich dus niet in het beeld zoals in de vraagstelling is geschetst.

Wel erkent het college dat zebrapaden in het algemeen een bepaalde schijnveiligheid bieden. Volgens het gemeentebestuur zijn er op dit moment geen extra verbeterpunten die het gedrag van automobilisten bij zebrapaden kunnen beïnvloeden. Er worden dan ook geen fysieke maatregelen genomen bij het zebrapad in de Dorpsstraat.