Logo Camera toezicht1Bewoners aan de Hazelaarstraat ervaren al geruime tijd ernstige overlast. Sinds 2013 is het aantal overlastregistraties in de politiesystemen toegenomen. Politie, jongerenwerk…

en gemeente slaan de handen ineen om de leefbaarheid in de straat weer terug te brengen. Diverse maatregelen moeten op termijn een definitief einde maken aan de overlast.

Om ook op korte termijn de rust in de straat terug te brengen is het belangrijk de veroorzakers van de overlast goed in beeld te hebben. De inzet van camera’s helpt daarbij. Op verzoek van de politie heeft burgemeester Molkenboer dan ook besloten tijdelijk diverse camera’s te plaatsen in de nabijheid van de straat.

De gemeente Woerden is terughoudend met het plaatsen van camera’s, maar wanneer de veiligheid en leefbaarheid in het geding zijn, en camera’s een toegevoegde waarde hebben, vindt de gemeente toepassing hiervan verantwoord.