Logo Camera toezichtDe gemeente Stichtse Vecht heeft onlangs 14 camera’s geplaatst op en rond de parkeerterreinen bij station Breukelen, zo meldt rtvstichtsevecht. De camera’s zijn geplaatst om…

autokraken, fietsendiefstallen, andere vormen van criminaliteit en overlast in het stationsgebied terug te dringen.

De camera’s zijn ook bedoeld om de veiligheidsgevoelens van omwonenden en reizigers positief te beïnvloeden. De gemeente werkt bij het cameratoezicht samen met de politie en justitie.

De camera’s zijn sinds half januari 2018 operationeel. De politie kan de beelden opvragen als bijvoorbeeld een auto-inbraak heeft plaatsgevonden. Vanaf vorige week worden de camera’s op vaste momenten in de week ook live uitgekeken.