Logo Careyn 2De zorginstelling Careyn, die ook vestigingen in Woerden heeft, blijft een jaar langer onder curatele. Een jaar geleden waarschuwde de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) de instelling…

al over de slechte zorgverlening. Volgens de Inspectie zijn er nog steeds tekortkomingen, maar wordt er wel gewerkt aan verbeteringen.

Careyn zelf is blij met de verlenging van de curatele, daar spreekt volgens hen vertrouwen uit van de IGZ in het verbeterprogramma. Volgens hen blijkt hieruit ook dat het termijn dat tot 8 augustus jl. liep te kort was, vanwege de complexe en te omvangrijke problemen. Careyn heeft er nu vertrouwen in dat ze binnen de termijnen van de nieuwe aanwijzing de verbetermaatregelen kunnen afronden.