Bewoners van de Cattenbroekerdijk in Woerden vrezen met wateroverlast te maken te krijgen door afkalving van de oevers van de Cattenbroekerplas.

Uit een brief aan B&W van Woerden blijkt dat begin deze maand melding is gemaakt van ernstige afkalving van de westoever van de plas. In de brief staat dat een deskundige van de gemeente de conclusie heeft getrokken dat de oevers verstevigd moeten worden om verdere afkalving te voorkomen.

De briefschrijver zegt het onbegrijpelijk te vinden dat het college een oeverversteviging uit het normale onderhoudsbudget wil betalen maar dat dit niet op korte termijn wordt uitgevoerd. Hij stelt de gemeente Woerden op voorhand aansprakelijk als er schade optreedt.

Foto: RPL Woerden