Logo CDA WoerdenCDA Woerden zegt het aftreden van wethouder Margot Stolk te betreuren, is verrast over het moment waarop dat gebeurt en vindt het tegelijk ook onvermijdelijk. Volgens…

fractievoorzitter Arjan Noorthoek heeft haar wijze van opereren in een aantal dossiers ervoor gezorgd dat haar draagvlak bij de inwoners afnam en dat de raad steeds kritischer. Als voorbeelden noemt hij het opstellen van de verkeersvisie en de communicatie naar de sportverenigingen over mogelijk forse huurverhogingen.

De CDA-voorman heeft moeite met het moment van aftreden van Stolk. Momenteel vindt er namelijk nog een evaluatie plaats van de organisatie van de Koeiemart en het opstellen van de verkeersvisie. Het zou goed zijn geweest als de wethouder zich nog had verantwoord voor haar bestuurlijke keuzes in deze zaken. Helaas kan dat nu niet meer, aldus Noorthoek.