Logo Zonnebloem Het CDA en LijstvanderDoes hebben de handen ineen geslagen bij het uitdelen van bloemzaden. Met de actie wordt voortgeborduurd op een twee jaar geleden…

door het CDA ingediende motie over kleurrijk Woerden. De partij streeft ernaar dat bermen met bloemen worden gevuld in plaats van met gras. LijstvanderDoes maakt zich hard voor bijvriendelijke planten en bomen. De partij sloot aan bij de informatiedag over een watervriendelijke tuin in tuincentrum De Bosrand en deelde daar zonnebloempitten uit.

Het CDA deelt zakjes met bloemzaden uit. Daar waar er naar gevraagd wordt, worden de zakjes bloemzaad thuisgebracht.

Foto’s: Anno Visser