Logo MKB1De raadsfracties van CDA en VVD hebben overeenkomstig Artikel 42 vragen aan het Woerdense college van B en W gesteld over de regeldruk bij ondernemers. MKB-ondernemers ondervinden…

vanuit de overheid een forse regeldruk. Vaak worden regels ervaren als overbodig of dubbel en/of moeten zij dezelfde informatie meerdere malen aanleveren. Dit ervaren zij als belemmerend en verstorend voor de bedrijfsvoering. Het kabinet heeft in het regeerakkoord het plan voor een zogenaamde MKB toets opgenomen. Hierbij moet de impact voor regelgeving voor kleine en middelgrote ondernemers expliciet getoetst worden. Vanuit MKB Nederland worden ook provincies en gemeenten opgeroepen een dergelijke toets te introduceren. De Woerdense VVD en het CDA Woerden hebben vragen aan het college over de stand van zaken rond deze MKB-toets in de gemeente Woerden en de wijze waarop dit vormgegeven kan worden.