Logo Geld 2Het financieel beleid van de gemeente Woerden is degelijk. De begroting 2019 brengt het huishoudboekje stapsgewijs op orde. Dat zei Job van Meijeren, fractievoorzitter van het CDA…

tijdens de algemene beschouwingen. Volgens de CDA-voorman zijn bij de start van de bestuursperiode forse keuzes gemaakt om het gat in de begroting te dichten.

Binnen het sociaal domein moet op termijn goedkoper worden gewerkt. Inwoners gaan per jaar meer betalen, waardoor de inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn. Verder worden er geen grote uitgaven meer gedaan uit de reserve. Wel noemde hij de ontwikkeling van de schulden op de langere termijn een punt van zorg. Die zou het gevolg zijn van uitgaven en investeringen om knelpunten in het verkeer op te lossen, aldus Van Meijeren.