Logo OZBHet CDA Woerden pleit voor lagere onroerende zaakbelasting (OZB) voor vrijwilligersorganisaties en verenigingen. De CDA-fractie vraagt het college van B&W de regels voor onroerende…

zaakbelastingen aan te passen omdat vrijwilligersorganisaties belangrijk zijn voor Woerden. Gemeentes mogen tegenwoordig kiezen welk OZB-tarief zij aan sportclubs, scoutinggroepen, speeltuinverenigingen of dorps- en buurthuizen in rekening brengen.

De meeste vrijwilligersorganisaties hebben gebrek aan financiƫle middelen. Indien het college en de rest van de raad hierin meegaat, kan Woerden het lagere OZB-tarief in 2020 laten ingaan.