Het CDA stelt vragen aan het college van B&W over de onroerendezaakbelasting in de gemeente Woerden. Vorige maand bleek dat de gemeente een te hoog ozb-tarief had gehanteerd. Zo werd bij achtendertig woningen aan de Jan van Beierenlaan verkeerde oppervlaktematen gehanteerd.

De partij wil weten of het college maatregelen heeft genomen om zulke fouten voortaan te voorkomen.
De Waarderingskamer adviseerde eerder al extra controles voorafgaand aan het versturen van de aanslagen.