Logo CDA Woerden Volgens CDA Woerden is hun verkiezingsprogramma financieel sluitend. Dat zou blijken uit de doorrekening die de partij, samen met ambtenaren van de gemeente…

Woerden heeft gemaakt.

Het CDA meldt dat de westelijke randweg zonder OZB verhoging te financieren is. Daarbij moeten dan wel het aantal gemeentelijke taken worden verminderd. De christendemocraten willen fors investeren in het oplossen van verkeersknelpunten, op orde brengen van de openbare ruimte en veiligheid en duurzaamheid. Door minder beleid te maken, taken eerder uit te voeren én door minder externe inhuur verwacht de partij geld vrij te maken.

Het CDA wil ook 1,5 miljoen euro in het sociaal domein investeren om dat effectiever en doelgerichter te maken en zo op de langere termijn geld te besparen.