Logo Raadszaal Woerden De Woerdense fracties van CDA, VVD en LijstvanderDoes willen dat er in 2017 ook raadsvergaderingen op locaties worden gehouden. Op die manier hopen de partijen dat de…

verbinding mét en zichtbaarheid vóór de inwoners vanuit de gemeenteraad op een eenvoudige manier kan worden versterkt. De raad komt daarmee dichterbij de bewoners.

De drie fracties dienen vanavond tijdens de commissievergadering een motie in om hiermee dit jaar te experimenteren. Voorgesteld wordt drie commissievergaderingen en verschillende informatiebijeenkomsten op diverse locaties in Woerden en de dorpskernen te houden. De locaties moeten dan zoveel mogelijk gerelateerd zijn aan de onderwerpen in zo’n vergadering.

De extra kosten van maximaal zeven duizend euro zijn volgens de motie-indieners relatief beperkt en kunnen als onvoorzien ten laste komen van het programma bestuur, dienstverlening en veiligheid.