Logo VuilstortOppositiepartij CDA in Nieuwegein wil een beter plan van burgemeester en wethouders voor het inzamelen van restafval bij Nieuwegeinse huishoudens. De partij kreeg de afgelopen…

dagen veel reacties van inwoners van Nieuwegein dat het plan niet werkt.

Het college van B&W is van plan vanaf volgend jaar voorbereidingen te treffen voor het zogenaamd omgekeerd inzamelen. Dat houdt in dat van inwoners wordt gevraagd om op een andere manier afval te scheiden en aan te bieden. Een voorbeeld is het door inwoners zelf wegbrengen van restafval naar de nog door heel Nieuwegein aan te leggen ondergrondse containers.

Het plan moet in 2019 ingaan. Het CDA is nog niet overtuigd dat dit plan de gewenste veranderingen voor beter scheiden van afval gaat opleveren.