Wat het CDA betreft wordt er in de begroting 2020 niet bezuinigd op veiligheid. De partij dient twee wijzigingsvoorstellen in volgende week.

Om de begroting sluitend te krijgen wil het college het extra geld dat vorig jaar voor veiligheid beschikbaar is gekomen nu niet langer uitgeven. Het CDA vindt dat een verkeerd signaal en dat krijgt de nodige bijval in de gemeenteraad.

Met de voorstellen wordt het aantal BOA’s niet teruggebracht tot drie, maar blijven er vier handhavers in dienst van de gemeente. Verder wordt er dan 25.000 euro vrijgemaakt voor ondermijning, het zetten van juridische stappen tegen criminele activiteiten in de samenleving.

Op grond van de bespreking in de begrotingscommissie afgelopen week lijkt er zich een meerderheid af te tekenen. Inwonersbelangen, de VVD en CU-SGP hebben hun handtekening inmiddels toegezegd. De begrotingsbespreking is volgende week.