Logo File 2 Het CDA Woerden wil van de burgemeester en wethouders weten, hoe de westelijke randweg gaat lopen als die weg er daadwerkelijk komt.

De partij wil weten welke gronden in bezit moeten komen van de gemeente en welke procedures daaraan zijn verbonden. De vragen van het CDA houden verband met de afspraken in het raadsakkoord. In dat akkoord staat dat er alsnog een onderzoek komt naar de mogelijkheid om de weg aan te leggen.

Raadslid Job van Meijeren zegt dat het van belang is te weten om welke grond het gaat waarover de weg gaat lopen omdat er al grond te koop staat. De christendemocraten willen ook meer duidelijkheid over de door het college verkochte voormalige burgemeesterswoning op Rietveld. Volgens het college was de grond niet van belang voor de aanleg van de weg. Het CDA vraagt om inzicht in die afwegingen.

Westelijke randweg