Logo Politie12CDA Bodegraven wil dat de politiecapaciteit in die gemeente op orde wordt gebracht omdat die onvoldoende zou zijn. Aanleiding is de veiligheidsmonitor van het Algemeen…

waaruit blijkt dat het inbraakrisico in Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen het hoogst is in de regio. Volgens het CDA is de politiesterkte van de eenheid Gouda/Bodegraven-Reeuwijk onder de maat. De aan de gemeenteraad toegezegde 138 fte’s wordt lang niet gehaald.

Zowel het CDA in Bodegraven als in Gouda ergeren zich aan de golf van inbraken die plaatsvindt en nauwelijks onder controle te krijgen is. Hiervoor is meer politie nodig vinden de raadsfracties. Beide fracties hebben de hulp ingeroepen van de CDA Tweede Kamerfractie en aandacht gevraagd voor de problemen in hun gemeenten.

CDA-woordvoerder in de Tweede Kamer, Chris van Dam, heeft vorige week een bezoek gebracht aan de CDA-afdelingen om de lokale veiligheid verder door te spreken.