Het CDA Woerden wil dat er meer voorlichting komt aan senioren over babbeltrucs. Hierover zijn schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur. De partij wil weten hoeveel Woerdenaren de laatste jaren aangifte van een babbeltruc hebben gedaan en of de gemeente een bijdrage kan leveren met voorlichting aan senioren over babbeltrucs.

Het CDA denkt hierbij aan het inzetten van de gemeentelijke website en het geven van voorlichtingen tijdens bijeenkomsten van de wijk- en dorpsplatforms. Ook via het sociaal werken in wijken en dorpen kan het thema wat het CDA betreft, worden aangestipt.

CDA-raadslid Rumo van Aalst zegt dat het mooi zou zijn als de gemeente kan helpen met de bestrijding van deze plaag. Dit door slim voorlichting te geven op bijeenkomsten waar senioren al aanwezig zijn, bijvoorbeeld door voorbeeldverhalen te geven, aldus Van Aalst.

Foto: ANBO – ter illustratie