Logo Metselen Het CDA wil dat er 300 nieuwe woningen per jaar gebouwd gaan worden in de gemeente Woerden. Dat staat in hun Actieplan Woningbouw dat de partij zaterdag heeft…

aangeboden aan burgemeester Victor Molkenboer, bouwondernemer Arjan Ton en Lucia Schuddeboom van woningcorporatie GroenWest. In het plan zijn dertien maatregelen opgenomen om sneller en meer woningen te bouwen in de komende jaren. Daarvoor trekt de partij extra geld uit om plannen te versnellen.

Ook wil het CDA één miljoen euro investeren in sociale woningbouw, samen met woningbouwcorporatie GroenWest. Verder willen de Christendemocraten de regels en eisen van bouwprojecten verminderen. In plannen die niet haalbaar zijn wordt geen energie gestoken. De aandacht moet uitgaan naar haalbare projecten, staat in het actieplan dat samen met woningmarkt-experts is opgesteld.

Foto: CDA Woerden
Vlnr.: Marco Hollemans (CDA), burgemeester Molkenboer, Lucia Schuddeboom (GroenWest) en bouwondernemer Arjan Ton
Actieplan wonen