Het CDA en Progressief Woerden willen melkveehouders helpen hun bedrijf toekomstbestendig te maken. Beide partijen vragen het gemeentebestuur te onderzoeken of hiervoor geld uit Den Haag ingezet kan worden.

Het kabinet heeft namelijk geld gereserveerd voor melkveehouderijen in het veenweidegebied. Jelmer Vierstra van Progressief Woerden en Toos van Soest van het CDA namen het initiatief voor een motie met deze strekking. De motie is woensdag tijdens de raadsvergadering aangenomen.

Volgens Vierstra doen innovatieve melkveehouders in Woerden al veel onderzoek in het programma ‘Veenweide in Beweging’ om onder meer bodemdaling tegen te gaan binnen een gezonde bedrijfsvoering.

Van Soest vult aan dat er met de klimaatverandering en de stikstofproblematiek veel afkomt op boeren. Die vragen om een andere bedrijfsvoering, maar dat kost geld. Met geld uit Den Haag wordt het voor boeren makkelijker hun bedrijf toekomstbestendig te maken, vindt Van Soest.