CDA, VVD en de fractie Bakker zien niets in het nu starten van een lobby om de maximumsnelheid op de A12 terug te brengen naar 100 kilometer per uur. De drie partijen stemden tegen een motie van D66 die burgemeester en wethouders oproept een lobby richting provincie en Rijk te starten.

Het CDA is niet tegen snelheidsverlaging, maar pleit er voor als Woerden een compleet verhaal te schetsen over stikstof. De VVD vindt dat het kabinet het voortouw moet nemen op gebied van snelheidsverlaging. Ook de fractie Bakker wil stappen van Den Haag afwachten.

De motie werd uiteindelijk zonder steun van deze drie partijen aangenomen.