Als het aan de burgerinitiatief groep “Hart in Bodegraven” ligt, wordt het centrum van Bodegraven een stuk groener en gezelliger.

De vijf leden van de groep presenteerden onlangs hun plan aan inwoners en ondernemers in het Evertshuis. Daarbij was ook landschapsarchitect Timo Cents van Arcadis ingeschakeld, die een en ander toelichtte.

Volgens het plan worden niet alleen het Raadhuisplein, de Oude Markt en het pleintje voor de Lutherse kerk weer mooi groen, maar worden ook de Bouwsteeg en Nutspassage leuke steegjes om doorheen te wandelen. Bezoekers konden met een memosticker hun visie, aanpassing, wensen, commentaar enz. kenbaar maken en daar werd goed gebruik van gemaakt. Alle reacties zullen worden meegenomen om het definitieve voorstel in juni aan de gemeenteraad voor te leggen. Ook de financiële haalbaarheid is terdege onderzocht.

Foto’s: RTV Bodegraven