Logo Rijnstraat1 De plannen voor het centrum van Woerden op gebied van horeca, cultuur, supermarkten en toerisme zullen pas na de verkiezingen gestalte krijgen. Wethouder Hans Haring…

zei in RPL Actueel dat bespreking in de commissie welzijn alleen bedoeld was om duidelijkheid te krijgen over hoe er tegen de plannen ofwel de binnenstadvisie wordt aangekeken.

Tijdens de behandeling in de commissievergadering bleek dat de belangrijkste onderdelen van de de plannen op steun kunnen rekenen. Haring verwacht dat het huidige college van burgemeester en wethouders al wel met de plannen aan de slag zal gaan om deze verder uit te werken en voorstellen aan de gemeenteraad zal doen waarmee de toon voor de toekomst is gezet.

Politieke partijen kunnen in de verkiezingstijd laten weten wat zij van de verschillende plannen vinden om op die wijze stemmen te trekken.