Logo Mengpaneel1De gemeenteraadsvergadering van Montfoort is deze week enigszins chaotisch verlopen. Na de opening door de voorzitter bleek al snel dat de vernieuwde geluidsapparatuur niet…

werkte waardoor Radio Stad Montfoort niet in de gelegenheid was om de raadsvergadering uit te zenden.

Een voorstel om een krediet van bijna een miljoen euro beschikbaar te stellen voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne, leverde forse discussies op omdat bleek dat de bijlagen bij het raadsvoorstel niet overeenstemden met het raadsvoorstel. Hierdoor moest er twee keer een stemronde inclusief een langdurige schorsing plaats vinden of dit nu wel of niet behandeld kon worden.

Vervolgens werden er nog diverse amendementen ingediend en liep de vergadering enorm uit. Ondertussen was het middernacht geworden en met nog een lange agenda voor de boeg, werd besloten de vergadering te schorsen tot maandag 5 februari.