De gemeente Woerden kan op een claim rekenen als de er tussen de recreatieplas en de snelweg, daadwerkelijk een bedrijventerrein wordt aangelegd. Daarmee dreigt een bewoner van het Gardameer in een bezwaarschrift, ofwel zienswijze.

Hij schrijft dat als de Voortuin-II realiteit wordt, zijn woongenot substantieel wordt aangetast en de waarde van z’n woning negatief zal worden be├»nvloed.

Hij kondigt aan de gemeente daarvoor aansprakelijk te stellen. De schrijver van het bezwaarschrift verwijt de gemeente Woerden bij de koop van zijn woning nergens te hebben kunnen vinden dat er industrie langs het meer zou komen.

De gang van zaken toont volgens hem de onbetrouwbaarheid van de lokale overheid aan, omdat men als burger de recente bestemmingsplannen van de gemeente niet meer kan vertrouwen.

Foto: RPL Woerden