Logo Gemeente Woerden 1De huidige coalitie van de gemeente Woerden bakt niets van het coalitieprogramma. Dat vindt Jan-Hubert van Rensen van Inwonersbelangen.
Van Rensen zegt tegen RPL dat de gestelde doelen niet gehaald worden.

Hij noemt als voorbeeld het eigen budget voor de dorpskernen dat uitblijft. Ook de uitbreiding van de handhavingscapaciteit, ofwel de aanstelling van meer gemeentelijke boa’s, komt volgens Rensen niet van de grond.
Verder vindt hij dat er spraken is van achterkamertjespolitiek. Het college voert volgens hem overleg met de fractievoorzitters van de coalitie waardoor er in raads- en commissievergadering geen open discussie over zaken meer mogelijk is omdat besluiten eigenlijk al zijn genomen.