CDA, LijstvanderDoes, Christenunie-SGP en D66 zijn blij met de inzet van het college om de begroting binnen het bestaande budget sluitend te maken.

Met name door een omissie in de begroting van het sociaal domein en door een aantal onvermijdbare ontwikkelingen is er nu nog een tekort op de meerjarenbegroting. Door deze zomer een keuzepakket met bezuinigingsmaatregelen te inventariseren wordt de begroting een sluitend huishoudboekje.

Vorig jaar werden in het coalitieakkoord zorgvuldige financiƫle kaders afgesproken. Werd er in het verleden nog weleens een greep in de reserves gedaan om tekorten incidenteel op te lossen, of werden financiƫle kunstgrepen toegepast, nu kan dat niet meer.

De coalitiepartijen geven het college als richting mee om binnen de bestaande begroting daarom goed te prioriteren in de ambities en daarin ook bezuinigingsvoorstellen voor te leggen aan de raad.

De OZB gaat wat de partijen betreft niet verder omhoog dan eerder afgesproken. Het huidige tekort moet binnen het beschikbare budget worden opgelost.