Logo Gemeente Nieuwkoop1In Nieuwkoop hebben drie politieke partijen een coalitieakkoord gesloten. Het akkoord heeft als titel Verbinden, Vertrouwen, Vooruitgaan. Het akkoord is gesloten door Samen Beter…

Nieuwkoop, het CDA en Natuurlijk Nieuwkoop. In het akkoord zijn de vier grootste uitdagingen voor de komende raadsperiode beschreven, namelijk: zorg, energietransitie, detailhandel en wonen en komen ook regionale mobiliteit, bodemdaling en Schiphol aan de orde.

Er worden drie kandidaten voorgedragen als wethouder: Guus Elkhuizen namens Samen Beter Nieuwkoop, Antoinette Ingwersen namens het CDA en Bernadette Wolters namens Natuurlijk Nieuwkoop. Samen met burgemeester Frans Buijserd krijgt Nieuwkoop een evenwichtige verdeling tussen vrouwen en mannen in het college.